Omzendbrieven 2016/1

[ Download omzendbrieven 2016/1 ]

1. Toiletten en forfaits verleend in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde: afschaffing van honoraria en terugbetaling vanaf 1 april 2016 en vermelding van pseudocodes bij de facturatie

 

Bijlage 1 : Lijst van plaatsen waarvoor pseudocodes verplicht moeten vermeld worden door de verpleegkundige en lijst van pseudocodes (bijlage 87 van de verordening van 28 juli 2003)

 

Omzendbrieven 2012/2

[ Download omzendbrieven 2012/2 ]

1. Indexering van de honoraria vanaf 1 januari 2013
2. Zorgtrajecten diabetes:
- Negende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97
- Toetreding tot de nationale overeenkomst
3. Verplicht gebruik van het elektronisch netwerk (MyCareNet) bij het versturen van medisch-administratieve documenten aan de verzekeringsinstelling vanaf 1 juli 2013 - HERINNERING
4. Uitzonderlijk aanrekenen van een forfait B bij een forfait C-patiënt
5. Praktische informatie

BELANGRIJK: Laatste informatieve omzendbrief die u op papieren drager zult ontvangen

Bijlage 1 : Tarieven vanaf 01/01/2013
Bijlage 2 : Negende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97
Bijlage 3 : Toetreding tot de nationale overeenkomst

 

Omzendbrieven 2012/1

[ Download omzendbrieven 2012/1 ]

1. Wijzigingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrek-kingen vanaf 1 juni 2012 en vanaf 1 juli 2012
2. Verplicht gebruik van het elektronisch netwerk (MyCareNet) bij de facturatie via derdebetalersregeling vanaf 1 juli 2012 – HERINNERING
3. Herinnering aan de regels voor het attesteren van verstrekkingen in de thuis-verpleging – CORRIGENDUM
4. E-learning module “Dementie” beschikbaar voor verpleegkundigen in juni 2012
5. Praktische informatie

Bijlage 1 : Richtlijn (23 mei 2011) met betrekking tot de inhoud van de planning en evaluatie
Bijlage 2 : Noodzaak voor de tenlasteneming van de wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os door de verpleegkundige
Bijlage 3 : Evaluatieschaal
Bijlage 4 : Kennisgeving van verpleegkundige verzorging voor een palliatieve patient
Bijlage 5 : Tarieven vanaf 1/6/2012 en 1/7/2012

 

Omzendbrieven 2011/3

[ Download omzendbrieven 2011/3 ]

1. Indexering van de honoraria vanaf 1 januari 2012 (bijlage 1)
2. Aanpassing van het formulier “aanvraag tot RIZIV-tegemoetkoming in de kos-ten van een softwarepakket voor het beheer van patiëntendossiers” (bijlage 2)
3. Verplicht gebruik van het elektronisch netwerk (MyCareNet) bij de facturatie via derdebetalersregeling vanaf 1 juli 2012 - HERINNERING
4. Herinnering aan de regels voor het attesteren van verstrekkingen in de thuis-verpleging (bijlage 3)
5. Aanbevelingen voor goede praktijkvoering
6. Praktische informatie

Bijlage 1 : Tarieven vanaf 1/1/2012
Bijlage 2 : Aanpassing van het formulier “aanvraag tot RIZIV-tegemoetkoming in de kos-ten van een softwarepakket voor het beheer van patiëntendossiers”
Bijlage 3 : Herinnering aan de regels voor het attesteren van verstrekkingen in de thuis-verpleging

 

Omzendbrieven 2011/2

[ Download omzendbrieven 2011/2 ]

Verplicht gebruik van het elektronisch netwerk (MyCareNet) bij de facturatie via derdebetalersregeling vanaf 1 juli 2012.

 

Onze applicaties

Mobi33 :  uw mobiele metgezel !

Remote access

Klik hier om het programma toegang op afstand te starten

 

Laatste nieuws

Soft33
De versie 10.7.1 is beschikbaar

23 juni 2024


COPYRIGHT © CORILUS SA

Rue Moulin Brabant, 2 - 5030 Gembloux
Tél : 067 88 27 33 - Email : contact@soft33.be