Developed in conjunction with Ext-Joom.com


Welkom bij de nieuwe portaalsite KLANTENZONE van de verpleegkundige software Soft33 !


Afbeelding van de informatie beschikbaar op dit portaal :

-   Online handleiding van de verpleegkundige software Soft33 & D-m@x
-   Opleidingcentrum : Video's over het gebruik van Soft33 en van D-m@x + Inschrijven op opleidingen
-   Informatie in relatie met de activiteit van beoefenaar van de verpleegkunde :

 • Riziv omzendbrieven
 • Tarief lijsten van de zorgen gedaan door de beoefenaar van de verpleegkunde
 • Riziv richtlijnen
 • Informatie over de reglementeringen
 • DECG
 • Details over de verschillende Riziv projecten
 • ...

-   Blanco formulieren

 • Katzschaal
 • Kennisgeveing palliatief
 • Technisch zorgenplan
 • ...

-   Downloads

 • Updates van Soft33
 • Updates van D-m@x
 • Nuttige downloads

-   Module die de Katz berekening utvoert
-   Nuttige linken

 • Riziv
 • Opzoekmodule voor het nummer van een geneesheer
 • ...

 

Onze applicaties

Mobi33 :  uw mobiele metgezel !

ReID : uw mobiele metgezel voor de kaartlezingen !

 

Laatste nieuws

Soft33
De versie 8.9.10 is beschikbaar !

13 mei 2019

 

Soft33
De versie 7.9.3 is beschikbaar !

18 november 2016

 

Windows 10
Windows 10 is 100% compatibel met Soft33-producten!

18 mei 2016

 

D-m@x
De versie 2.0.3 is beschikbaar !

4 maart 2016

 

 

COPYRIGHT © SOFT33 SA

Rue du Travail, 11 - 1400 Nivelles
Tél : 067 88 27 33 - Email : contact@soft33.be