Developed in conjunction with Ext-Joom.comMyCareNet


Soft33 heeft van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) de officiële goedkeuring ontvangen voor :

-   de facturatie via MyCareNet

-   de verzekerbaarheid nakijken via MyCareNet

-   het verzenden van de medico-administratieve documenten (*) via MyCareNet


Uw verpleegkundige software Soft33 is dus gemachtigd om de facturatiegegevens door te sturen,verzekerbaarheid na te kijken en ook het verzenden van de medico-administratieve documenten via het MyCareNet systeem en dit voor het geheel van de verzekerings organismen.

Klik hier om de machtiging te visualiseren (facturatie en verzekerbaarheid).

Klik hier om de machtiging te visualiseren (medico-administratieve documenten).

Klik hier om een video over de functies van MyCareNet te bekijken.


(*) Medico-administratieve documenten : Katzschalen, palliatieve kennsigeving en aanvraag specifiek technische verstrekkingen

 


Welkom bij de nieuwe portaalsite KLANTENZONE van de verpleegkundige software Soft33 !


Afbeelding van de informatie beschikbaar op dit portaal :

-   Online handleiding van de verpleegkundige software Soft33 & D-m@x
-   Opleidingcentrum : Video's over het gebruik van Soft33 en van D-m@x + Inschrijven op opleidingen
-   Informatie in relatie met de activiteit van beoefenaar van de verpleegkunde :

 • Riziv omzendbrieven
 • Tarief lijsten van de zorgen gedaan door de beoefenaar van de verpleegkunde
 • Riziv richtlijnen
 • Informatie over de reglementeringen
 • DECG
 • Details over de verschillende Riziv projecten
 • ...

-   Blanco formulieren

 • Katzschaal
 • Kennisgeveing palliatief
 • Technisch zorgenplan
 • ...

-   Downloads

 • Updates van Soft33
 • Updates van D-m@x
 • Nuttige downloads

-   Module die de Katz berekening utvoert
-   Nuttige linken

 • Riziv
 • Opzoekmodule voor het nummer van een geneesheer
 • ...

 

Onze applicaties

Mobi33 :  uw mobiele metgezel !

ReID : uw mobiele metgezel voor de kaartlezingen !

 

Laatste nieuws

Soft33
De versie 8.9.1 is beschikbaar !

31 december 2018

 

Soft33
De versie 7.9.3 is beschikbaar !

18 november 2016

 

Windows 10
Windows 10 is 100% compatibel met Soft33-producten!

18 mei 2016

 

D-m@x
De versie 2.0.3 is beschikbaar !

4 maart 2016

 

 

COPYRIGHT © SOFT33 SA

Rue du Travail, 11 - 1400 Nivelles
Tél : 067 88 27 33 - Email : contact@soft33.be