Developed in conjunction with Ext-Joom.com


1000ste gebruiker van Mobi33


Felicitaties aan Mevrouw Dumesnil die onze 1000ste gebruiker is van Mobi33.

We hebben de gelegenheid gehad ze te ontmoeten in onze bureaus om dit te vieren.

img_1000mobi33

 

Felicitaties aan mevrouw Dumesnil die onze 1000ste gebruiker is van mobi33.

 

We hebben de gelegenheid gehad ze te ontmoeten in onze bureaus om dit te vieren.


CORILUS

Persbericht van Corilus


Dirk Van Lerberghe, CEO van Corilus zegt hierover: “Soft33 is een bedrijf met krachtige producten en een sterk team van medewerkers. Na een intense en nauwe samenwerking sinds eind vorig jaar is door beide partijen besloten tot een overname. Met deze overname hebben we ook belangrijke know-how verworven. Zo zullen we concreet Mobi33 en D-Max koppelen aan onze eigen Infiplus software en gaan we evalueren waar we extra business kunnen ontwikkelen rond tarificatie.”


Klik hier voor de persbericht in het nederlands.


Klik hier voor de persbericht in het frans.MyCareNet


Soft33 heeft van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) de officiële goedkeuring ontvangen voor :

-   de facturatie via MyCareNet

-   de verzekerbaarheid nakijken via MyCareNet

-   het verzenden van de medico-administratieve documenten (*) via MyCareNet


Uw verpleegkundige software Soft33 is dus gemachtigd om de facturatiegegevens door te sturen,verzekerbaarheid na te kijken en ook het verzenden van de medico-administratieve documenten via het MyCareNet systeem en dit voor het geheel van de verzekerings organismen.

Klik hier om de machtiging te visualiseren (facturatie en verzekerbaarheid).

Klik hier om de machtiging te visualiseren (medico-administratieve documenten).

Klik hier om een video over de functies van MyCareNet te bekijken.


(*) Medico-administratieve documenten : Katzschalen, palliatieve kennsigeving en aanvraag specifiek technische verstrekkingen

 


Welkom bij de nieuwe portaalsite KLANTENZONE van de verpleegkundige software Soft33 !


Afbeelding van de informatie beschikbaar op dit portaal :

-   Online handleiding van de verpleegkundige software Soft33 & D-m@x
-   Opleidingcentrum : Video's over het gebruik van Soft33 en van D-m@x + Inschrijven op opleidingen
-   Informatie in relatie met de activiteit van beoefenaar van de verpleegkunde :

 • Riziv omzendbrieven
 • Tarief lijsten van de zorgen gedaan door de beoefenaar van de verpleegkunde
 • Riziv richtlijnen
 • Informatie over de reglementeringen
 • DECG
 • Details over de verschillende Riziv projecten
 • ...

-   Blanco formulieren

 • Katzschaal
 • Kennisgeveing palliatief
 • Technisch zorgenplan
 • ...

-   Downloads

 • Updates van Soft33
 • Updates van D-m@x
 • Nuttige downloads

-   Module die de Katz berekening utvoert
-   Nuttige linken

 • Riziv
 • Opzoekmodule voor het nummer van een geneesheer
 • ...

 

Onze applicaties

Mobi33 :  uw mobiele metgezel !

Remote access

Klik hier om het programma toegang op afstand te starten

 

Laatste nieuws

Soft33
De versie 10.3.0 is beschikbaar

20 oktober 2023


COPYRIGHT © SOFT33 SA

Rue du Travail, 11 - 1400 Nivelles
Tél : 067 88 27 33 - Email : contact@soft33.be